denmark  russian federation

PROJEKTERFARINGER

LOGISTIKRÅDGIVNING

LogistikCenteret udarbejder konceptuelle praktiske løsninger i operationelle miljøer

 • Lagerindretning - lagerlayouts. Fra fuldt manuelle lagre til avancerede automatiserede løsninger
 • Analyser - sortiment- og ordrestrukturanalyser, peakanalyser
 • Vareoplægskoncepter
 • Automatiske lagre for kasser, kartoner og paller
 • Effektivisering og optimering af lagerdrift
 • Alle typer ekspeditionssystemer
 • Alle typer oplagsteknologi – reoler, lagerautomater, karruseller m.v.
 • Transportanlæg for kasser, kolli og paller
 • Produktionsindretning – Greenfield og Brownfield
 • Montagelinier
 • Palleteringsanlæg –Robotpalletering og konventionelle palletisere
 • Bemandet rullende materiel –Trucks, vogne
 • Førerløse trucks
 • Effektivisering af varemodtagelse, påpladslægning, plukning og pakning
 • Budgetpriser, økonomiske konsekvensberegninger og anbefalinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Review på udbudsmateriale
 • Identifikation af relevante MH leverandører
 • Teknisk review/sammenligningaf tilbud fra MH leverandører
 • ValueAddedEngineering på valgt MH leverandørs løsning
 • Teknisk projektledelse
 • Deltagelse i styregruppemøder
 • Assistere som projektledelsens koordinator
 • Reviewpå design og detaillerede designspecifikationer
 • Organisere og gennemføre Software Development Audits
 • Assistere ved WMS/WCS reviewsog audits
 • Reviewpå FAT/SAT dokumenter
 • Føre FAT/SAT protokoller under tests
 • Implementerings- og uddannelsesplaner
 • Koordination af opfølgning på mangellister

LEAN IMPLEMENTERING

 • Analyse af aktuelle forhindringer for flow
 • Indføring af flow via The Glenday Sieve
 • Grøn strøm
 • Economies of repetition
 • Implementering af Lean ledelse
 • Fokus til procesorientering
 • Igangsætning af løbende forbedringer
 • 7 dages Rapid Improvement Workshops
 • Implementering af 5 S
 • SMED workshops - reduktions af omstillingstider
 • Indføring af standard arbejde, visuel styring, procesopfølgning

WMS PROJEKTLEDELSE

 • Afklaring og beskrivelse af kravene til et lagerstyringssystemer.
 • Udvidelse af eksisterende ERP/WMS system eller nyt WMS system – GAP analyse
 • Rådgivning om nødvendigheden af givne funktioner - ”nice” eller ”need” to have.
 • Anbefalinger til proces/procedure forbedringer i eksisterende lagerstyringssystem (WMS/ERP).
 • Afklaring af fordele/ulemper i tilpasninger til eksisterende kontra nyt lagerstyringssystem.
 • Afklaring af hvorvidt en trådløs teknologi er egnet til opgaven (Truck terminaler, PDAére, PBL, PBV).
 • Kravspecifikationer vedr. integration af WMS og automatiske lager- og transportsystemer.
 • Rådgivning om og specifikation af PBV funktionalitet krav til dataopsamling i WMS/ERP systemet.
 • Budgetpriser, økonomiske konsekvensberegninger og anbefalinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontraktvilkår
 • Teknisk vurdering af leverandørtilbud
 • Assistance under implementeringen – detailtidsplaner, data migrering, uddannelse, opstart.
 • Opfølgning - Issuelister, opfølgning på udenstående punkter, review af dokumentation og brugermanualer

FORRETNINGSPROCES OPTIMERING

Forretningsprocesoptimering hos LogistikCenterets betyder på een gang dels at skabe bedre forretningsprocesser på langs af flowet, herunder reparere brudte processer og dels systematisk at fjerne forstyrrelser fra nuværende processer.

Projekterne falder typisk i 4 hovedfaser:

1. Målsætning
2. Forundersøgelser – AS-IS
3. Detailprojektering – TO-BE
4. Implementering og tracking

LOGISTIKCENTERET A/S • Herredsvejen 2 • 3400 Hillerød • телефон: +45 46 19 07 07info@logistikcenteret.dk